Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 377-384


САВРШЕНСТВО СТАРИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЧЕРПИЋА И ОПЕКА ВЕЛИКОГ ФОРМАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.36
UDK: 666.71
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кекановић, Милан; Козарић, Љиљана; Балинт, Јожеф; Недић, Милица; Торма, Иболја; Молнар, Оливер
 
 Резиме:
 Овај рад даје неке нове информације о старим врхунским технологијама и могућностима производње опека великог формата у данашњим условима. Производња елемената за зидање може бити од глине која је обликована и осушена или је након сушења таква глина и испечена. Најосетљивија фаза код производње призвода од глине је сушење глине. У фази сушења могу настати таква напонска стања у глини која би довела до појаве пукотина и витоперења. Управо из тих разлога данас је формат опеке од глине смањен на димензије 25 цм x12 цм x 6,5 цм. Формати черпића и печених опека који су рађени пре више хиљада година, па све до уназад неколико стотина година, били су неколико пута већи од данашњег формата, потпуно правилни и без пукотина и витоперења. Стари градитељи су користили микроарматуру у облику влакана, коју су умешали у глину и на тај начин спречили појаву пукотина и витоперење. Ове технологије су проверене и потврђене у радовима студената на предметима Традиционални материјали и Зидане конструкције уназад неколико година на Грађевинском факултету у Суботици. Ови пројекти су урађени у сарадњи сасветским лидером у производњи производа од печене глине, Wиенербергер д.о.о. Кањижа
 
 Кључне речи:
 глина, черпиц,опека, формат, скупљање, печење