Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 367-375


СВОЈСТВА И МОГУЋА ПРИМЕНА ПЕПЕЛА ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА У КОМПОЗИТИМА НА БАЗИ ЦЕМЕНТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.35
UDK: 666.95
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шупић, Слободан; Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир; Булатовић, Весна
 
 Резиме:
 Коришћење јефтинијих и локално доступних материјала као минералних додатака у композитима на бази цемента доноси и економске и еколошке бенефите, а ови материјали могу позитивно утицати и на својства бетона. Циљ овог истраживања је анализа могућности примене локално доступних отпадних материја: пепела жетвених остатака као материјала са цементним својствима (СЦМ). Студија је обухватила анализу доступности овог пепела у АП Војводини, испитивање њиховог хемијског састава и пуцоланске активности. На основу добијених резултата дате су препоруке за потенцијалну примену пепела жетвених остатака у композитима на бази цемента.
 
 Кључне речи:
 Жетвени остаци, пепео, СЦМ, пуцоланска активност