Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 367-375


SVOJSTVA I MOGUĆA PRIMENA PEPELA ŽETVENIH OSTATAKA U KOMPOZITIMA NA BAZI CEMENTA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.35
UDK: 666.95
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šupić, Slobodan; Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir; Bulatović, Vesna
 
 Rezime:
 Korišćenje jeftinijih i lokalno dostupnih materijala kao mineralnih dodataka u kompozitima na bazi cementa donosi i ekonomske i ekološke benefite, a ovi materijali mogu pozitivno uticati i na svojstva betona. Cilj ovog istraživanja je analiza mogućnosti primene lokalno dostupnih otpadnih materija: pepela žetvenih ostataka kao materijala sa cementnim svojstvima (SCM). Studija je obuhvatila analizu dostupnosti ovog pepela u AP Vojvodini, ispitivanje njihovog hemijskog sastava i pucolanske aktivnosti. Na osnovu dobijenih rezultata date su preporuke za potencijalnu primenu pepela žetvenih ostataka u kompozitima na bazi cementa.
 
 Ključne reči:
 Žetveni ostaci, pepeo, SCM, pucolanska aktivnost