Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 357-366


JAČANJE MENADŽERSKIH AKTIVNOSTI KLASTERA I POSPEŠIVANJE MEĐUNARODNE SARADNJE RADI IZGRADNJE ZGRADA SA POTROŠNJOM ENERGIJE BLISKOM NULI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.34
UDK: 502.131:69.01
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Avramović, Biljana; Đorđević, Đorđe; Stojić, Dragoslav
 
 Rezime:
 Građevinski Klaster DUNĐER iz Niša učestvuje u Evropskom projektu COSME (akronim projekta je SMART4NZEB, Grant Agreement No. 874425). Koncept gradnje objekata sa potrošnjom energije bliskom nuli (Near Zero Energy Building – NZEB) nije lako primenljiv u mnogim evropskim zemljama, posebno u ciljanim regionima ovog projekta (Rumunija, Srbija, Slovenjia i Poljska). Ranija istraživanja su pokazala da su potrebna investiranja i optimalna integracija pogodnih tehnologija za izgradnju i/ili rekonstrukciju zgrada na nZEB nivou, zajedno sa osavremenjavanjem relevantnih tehnologija i veština svih ključnih učesnika u procesu, najrelevantnije prepreke u realizaciji. Štaviše, zadobijanje poverenja građevinske industrije i vlasnika zgrada za stvarne energetske performanse nZEB koncepta i smanjenje aktuelnih rizika vezanih za nove tehnologije postaju strateški ciljevi čije rešavanje može pospešiti velika ulaganja u proces povećanje energetske efikasnosti postojećeg građevinskog fonda. Glavni cilj projekta SMART4NZEB je da kreira održivu saradnju između angažovanih partnera i relevantnih predstavnika ključnih faktora na nZEB tržištu u izabranim državama Centralne i Istočne Evrope, uz jačanje izvrsnosti menadžmenta angažovanih klastera i podršku međuregionalnih partnerstava u razvoju konkurentnih proizvoda i tehnoloških rešenja za nove i postojeće zgrade, što će voditi tržišnom prodoru izgradnje zgrada sa potrošnjom energije bliskom nuli, tj. izgradnje, korišćenja i ponovnog korišćenja zgrada. Predložena aktivnost je u saglasnosti sa politikom i preporukama definisanim u Strateškom okviru za politiku u industriji Evropske Unije – cirkularna ekonomija i ekonomija niskog ugljendioksida (Strategic Framework for EU Industrial Policy – Circular and Low Carbon Economy) obrađujući teme kao što su nZEB, održiva energija, obnovljivi izvori, efikasna potrošnja resursa, itd., uz podršku ciljeva Pametne komunikacije u specijalizaciji u akciji ‘Strengthening Innovation in Europe’s Regions’. Ovo zahteva jaču međuregionalnu saradnju, održivo povezivanje i investiranje između regionalnih eko-sistema u skladu sa lancima vrednosti, radi maksimiziranja evropskog inovacionog potencijala pomoću pametne specijalizacije i klastera.
 
 Ključne reči:
 Klaster menadžment, energetska efikasnost, pasivna kuća, zgrade sa potrošnjom energije bliskom nuli, zaštita okoline, zgradarstvo, Grin dil, COSME, Saradnja klastera, održivo snabdevanje energijom, obnovljivi izvori, inovacije u građevinarstvu, građevinska industrija