Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 377-384


SAVRŠENSTVO STARIH TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ČERPIĆA I OPEKA VELIKOG FORMATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.36
UDK: 666.71
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kekanović, Milan; Kozarić, Ljiljana; Balint, Jožef; Nedić, Milica; Torma, Ibolјa; Molnаr, Oliver
 
 Rezime:
 Ovaj rad daje neke nove informacije o starim vrhunskim tehnologijama i mogućnostima proizvodnje opeka velikog formata u današnjim uslovima. Proizvodnja elemenata za zidanje može biti od gline koja je oblikovana i osušena ili je nakon sušenja takva glina i ispečena. Najosetljivija faza kod proizvodnje prizvoda od gline je sušenje gline. U fazi sušenja mogu nastati takva naponska stanja u glini koja bi dovela do pojave pukotina i vitoperenja. Upravo iz tih razloga danas je format opeke od gline smanjen na dimenzije 25 cm x12 cm x 6,5 cm. Formati čerpića i pečenih opeka koji su rađeni pre više hiljada godina, pa sve do unazad nekoliko stotina godina, bili su nekoliko puta veći od današnjeg formata, potpuno pravilni i bez pukotina i vitoperenja. Stari graditelji su koristili mikroarmaturu u obliku vlakana, koju su umešali u glinu i na taj način sprečili pojavu pukotina i vitoperenje. Ove tehnologije su proverene i potvrđene u radovima studenata na predmetima Tradicionalni materijali i Zidane konstrukcije unazad nekoliko godina na Građevinskom fakultetu u Subotici. Ovi projekti su urađeni u saradnji sasvetskim liderom u proizvodnji proizvoda od pečene gline, Wienerberger d.o.o. Kanjiža
 
 Ključne reči:
 glina, čerpic,opeka, format, skupljanje, pečenje