Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 385-394


ПРОБЛЕМАТИКА ИСПИТИВАЊА ТЕЧЕЊА И СКУПЉАЊА КОД ОЧВРСЛОГ БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.37
UDK: 666.972:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кекановић, Милан; Крстић, Катарина; Петров, Рамона
 
 Резиме:
 Овај рад даје неке нове погледе већ познате проблематике мерења и испитивања течења и скупљања бетона као реолошке временске деформације. Течење бетона није теоријски, већ структурални проблем и решења се морају тражити искључиво експерименталним испитивањима и мерењима. На основу таквих мерења, праћења и сагледавањима структуралних промена, могуће је урадити теоријске поставке. Оно што јесте добро познато, да течење директно зависи од стања и величини напона којима је изложен пресек бетона. Они пресеци бетона који су само делимично искориштени, у напонском смислу, нису толико осетљиви на течење, као пресеци који су оптерећени до тачке пропорционалности. Посебан проблем и енормни пораст течења бетона би наступио ако би пресеци били оптерећени изнад тачака пропорционалности и еластичности. Течење бетона у току времена на реалним конструкцијама у експлоатацији, у већини случајева, и код старих и код нових конструкција, непредвиђено расте већ у првим годинама. Може се поставити питање и сумња у величину стварних стања напона којима су изложене бетонске конструкције. Наша мерења одређивања граничне чврстоће бетона на коцкама, призмама и цилиндрима, упућују на такву сумњу. У току спроведених испитивања течења и скупљања бетона, која су урађена на докторским студијама 2020. године на Грађевинском факултету у Суботици, која још увек трају, приказујемо само један сегмент који се односи на тему величине напона којима су изложени пресеци у бетонским конструкцијама.
 
 Кључне речи:
 Бетон, деформације, реологија, скупљање, течење