Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 345-353


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ПОМЕРАЊА ЈЕЗГРА ВИСОКИХ ЗГРАДА - УКРУЋЕНА ПОПРЕЧНИМ ГРЕДАМА - ПОМОЋУ ПЛЕКСИГЛАС МОДЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.33
UDK: 624.072.2:539.385
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак за експериментално одређивање хоризонталног померања тачке модела израђеног од плексигласа услед дејства хоризонталне силе. Геометрија модела је сразмерна геометрији нумеричког примера који је узет у радовима многих аутора за анализу језгра високих зграда. Ово испитивање нуди могућност експерименталне анализе армирано-бетонског језгра - укрућеног попречним гредама на нивоима спратова - на утицаје хоризонталног оптерећења од сеизмичких сила и дејства ветра. Резултати су упоређени са резултатима добијеним помоћу МКЕ и показују значајно слагање.
 
 Кључне речи:
 експериментални модел, језгро високих зграда, танкозидни носачи, торзијa