Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 337-343


О ЈЕДНОМ НЕЛИНЕАРНОМ МОДЕЛУ ДИНАМИЧКОГ АМОРТИЗЕРА У КОНСТРУКЦИЈАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.32
UDK: 624.042.8:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ракарић, Звонко; Рехлицки Лукешевић, Лидија
 
 Резиме:
 У овом раду се разматра примена нелинеарног модела динамичког амортизера у грађевинским конструкцијама. Разматрани динамички амортизер чини затегнуто еластично уже са концентрисаном масом на њему. Овакав динамички амортизер је конструктивно врло једноставан и може бити лако постављен на разне типове конструкција као што су нп. платформе,металне конструкције и друге структуре. Основна предност оваквог динамичког амортизера је могућност да се његове битне динамичке карактеристике постигну са преднапрезањем еластичне жице (сајле). У раду се аналитички и нумерички разматра понашање модела дате структуре која је изложена различитим типовима динамичког оптерећање.
 
 Кључне речи:
 динамички амортизер, конструкције