Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 329-336


ПРОПАГАЦИЈА КРАТКИХ ПРСЛИНА БЕТОНА ПРИМЈЕНОМ РЕОЛОШКО ДИНАМИЧКЕ ТЕОРИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.31
UDK: 666.972:539.421
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Панчић, Александар; Милашиновић, Драган
 
 Резиме:
 Једначина паризовог закона може се користити за описивање пропагације дугих прслина материјала. Област је дефинисана између доњег прага брзине ослобађања енергије и енергије лома. Прорагација кратких прслина се одвија испод доњег прага брзине ослобађања енергије. Многи аутори су модификовали паризов закон за његову примјену nа ову област. Област кратких прслина је доста компликованија код бетона него код метала и није довољно истражена. Главна тема овог рада је описивање нове методе за пропагацију кратких прслина код бетона користећи реолошко-динамичку аналогију (РДА). Ова метода представља модификацију методе за прорпагацију дугих прслина према РДА, при чему се повећава ранг напона у врху прслине помоћу Китагаве и Такахаши дијаграма. Разматрају се циклични тестови савијања греда са иницијалном прслином. Екsпериментални резултати за верификацију методе РДА metode су преузети из литературе.
 
 Кључне речи:
 Замор, РДА метод, Тестови савијања у три тачке, Кратке прслине