Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 319-328


PENALTY -МЕТОДА ЗА 1Д ПРОБЛЕМ ДВА ШТАПА СА ОСНОВНИМ КОНЦЕПТИМА КОНТАКТНЕ МЕХАНИКЕ КОНТАКТА БЕЗ ТРЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.30
UDK: 531:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гузјан-Дилбер, Матија; Мијатовић, Огњен; Мандић, Растислав; Салатић, Ратко; Мишковић, Зоран; Голубовић-Бугарски, Валентина
 
 Резиме:
 Проблематика контакта игра велику улогу како у машинској и грађевинској индустирији тако и у биомеханици и многим другим пољима. Контактна интеракција између поврсина вијчаних веза или између гуме точка и подлоге није априори позната, што води до нелинеарног граничног услова у механици деформабилног тијела. Усљед великог напретка прорачунске технологије, данас је могуће користити алат нумеричке механике при анализи контактне интеракције. Међутим, већина стандардних софтверских пакета нису у могућности у потпуности да симулирају контактну интеракцију, укључујући трење. Циљ овог рада је да представи основе механике контакта. Да би приказали потешкоће које се појављују у нумеричкој анализи контакта, шема Њутн-Рапсона је примијењана у рјешавању 1Д контактног проблема пеналтy методом. Представљено је поређење резултата у зависности од пенелтy параметра.
 
 Кључне речи:
 Контактна механика, пеналтy-метода, контакт без трења