Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 309-318


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ КОНСТРУКТИВНОГ ПРИГУШЕЊА И СУВОГ ТРЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.29
UDK: 539.67
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мијатовић, Огњен; Мишковић, Зоран; Салатић, Ратко; Мандић, Растислав; Гузјан-Дилбер, Матија; Јотић, Горан
 
 Резиме:
 Изазов који ће бити постављен пред истраживаче још дужи низ времена јесте развој предвудљивог модела за описивање механичких веза, њихове промјењиве крутости и дисипативних проицеса контактне интарекције. Главни изазов овом циљу налази се у недостатку разумијевања како се трење понаша у малим размјерама. Цоуломово трење, велики хеуристички модел није предвидљиво и заправо доказано је да у многим режимима није истинито. Очекивати универзалан закон трења за све врсте материјала самим тим и контактних интеракције није баш реално. Умјесто тога, циљ међународне истраживачке заједнице је развити предвидљив модел за ограничен низ случајева. До сада се најчешће испитује контакт метал-метал, односно најчешће понашање контактне интеракције алуминијумских и челичних елемената различитог квалитета. Такође знамо да се у примјени ова два метала најчешће срећу код израде механичких веза. Циљ овог рада јесте направити кратак преглед неких од досадашњих испитивања и приступа проучавању контактне интеракције у механичким везама те улоге трења у дисипацији енергије.
 
 Кључне речи:
 контактна интеракција, пригушење, суво трења, механичке везе