Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 309-318


EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE I PROUČAVANJE KONSTRUKTIVNOG PRIGUŠENJA I SUVOG TRENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.29
UDK: 539.67
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mijatović, Ognjen; Mišković, Zoran; Salatić, Ratko; Mandić, Rastislav; Guzjan-Dilber, Matija; Jotić, Goran
 
 Rezime:
 Izazov koji će biti postavljen pred istraživače još duži niz vremena jeste razvoj predvudljivog modela za opisivanje mehaničkih veza, njihove promjenjive krutosti i disipativnih proicesa kontaktne intarekcije. Glavni izazov ovom cilju nalazi se u nedostatku razumijevanja kako se trenje ponaša u malim razmjerama. Coulomovo trenje, veliki heuristički model nije predvidljivo i zapravo dokazano je da u mnogim režimima nije istinito. Očekivati univerzalan zakon trenja za sve vrste materijala samim tim i kontaktnih interakcije nije baš realno. Umjesto toga, cilj međunarodne istraživačke zajednice je razviti predvidljiv model za ograničen niz slučajeva. Do sada se najčešće ispituje kontakt metal-metal, odnosno najčešće ponašanje kontaktne interakcije aluminijumskih i čeličnih elemenata različitog kvaliteta. Takođe znamo da se u primjeni ova dva metala najčešće sreću kod izrade mehaničkih veza. Cilj ovog rada jeste napraviti kratak pregled nekih od dosadašnjih ispitivanja i pristupa proučavanju kontaktne interakcije u mehaničkim vezama te uloge trenja u disipaciji energije.
 
 Ključne reči:
 kontaktna interakcija, prigušenje, suvo trenja, mehaničke veze