Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 297-307


NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA KONSTRUKTIVNOG PRIGUŠENJA VIJČANE VEZE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.28
UDK: 621.882:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mijatović, Ognjen; Salatić, Ratko; Mišković, Zoran; Golubović-Bugarski, Valentina; Guzjan-Dilber, Matija; Lujić, Nenad
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja numeričko modelovanje vijčanih veza primjenom konačnih elemnata u dinamičkoj analizi kako bi se postigla razumna točnost rezultata simulacije. Nelinearni efekti u montažnim nastavcima uključuju normalni pritisak koji drži dijelove veze zajedno u kombinaciji sa dinamičkim bočnim opterećenjima koja uzrokuju smičuće proklizavanje u kontaktnoj interakciji elemenata veze. Sama kompleksnost procesa proklizavanja kontaktne interakcije odgovorna je za nelinearnosti koje se javljaju, kako u pogledu krutosti tako i u disipaciji. Neposredno istraživanje fizike mehaničkih veza nije moguće iz razloga narušavanja kontaktne interakcije između površina u kontaktu primjenom instrumenata i mjerne opreme. Posljedice specifičnih uslova mehaničkih veza jesu usložnjavanje dinamičkih problema vezanih sa vibracijama i disipativnim procesima u vezama. Mehaničke veze su glavni razlog za disipaciju energije i pojavu konstruktivnog prigušenja. Cilj ovog rada jeste predstaviti određene probleme u vezi s istraživanjem konstruktivnog prigušenja, te neophodnost proučavanja kontaktne mehanike radi dubljeg i boljeg razumijevanja problematike konstruktivnog prigušenja.
 
 Ključne reči:
 konstruktivno prigušenje, dinamičke karakteristike, montažne veze, kontaktna mehanika