Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 297-307


НУМЕРИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНОГ ПРИГУШЕЊА ВИЈЧАНЕ ВЕЗЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.28
UDK: 621.882:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мијатовић, Огњен; Салатић, Ратко; Мишковић, Зоран; Голубовић-Бугарски, Валентина; Гузјан-Дилбер, Матија; Лујић, Ненад
 
 Резиме:
 Овај рад представља нумеричко моделовање вијчаних веза примјеном коначних елемната у динамичкој анализи како би се постигла разумна точност резултата симулације. Нелинеарни ефекти у монтажним наставцима укључују нормални притисак који држи дијелове везе заједно у комбинацији са динамичким бочним оптерећењима која узрокују смичуће проклизавање у контактној интеракцији елемената везе. Сама комплексност процеса проклизавања контактне интеракције одговорна је за нелинеарности које се јављају, како у погледу крутости тако и у дисипацији. Непосредно истраживање физике механичких веза није могуће из разлога нарушавања контактне интеракције између површина у контакту примјеном инструмената и мјерне опреме. Посљедице специфичних услова механичких веза јесу усложњавање динамичких проблема везаних са вибрацијама и дисипативним процесима у везама. Механичке везе су главни разлог за дисипацију енергије и појаву конструктивног пригушења. Циљ овог рада јесте представити одређене проблеме у вези с истраживањем конструктивног пригушења, те неопходност проучавања контактне механике ради дубљег и бољег разумијевања проблематике конструктивног пригушења.
 
 Кључне речи:
 конструктивно пригушење, динамичке карактеристике, монтажне везе, контактна механика