Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 285-295


НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ШТАПА ПРЕМА ТЕОРИЈИ КОНАЧНИХ ДЕФОРМАЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.27
UDK: 624.071.34:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Демировић, Бесим; Осмић, Недим; Муратовић, Един
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак нумеричког моделирања геометријске нелинеарности штапа. Прорачун пресјечних сила, помјерања и обртања чворова је урађен итеративним методама на деформисаном систему. Описаним поступком равнотежно стање се успоставља у коначном положају штапа. У процесу деформације јавља се прираст пресјечних сила и деформација штапа. Приказаним методама прорачуна моделира се геометријска нелинеарност са константном и промјењивом крутости попречног пресјека штапа. Прорачуни су урађени нумерички, а резултати контролисани примјеном програмског пакета СЦИА. Кроз нумеричке примјере је презентиран поступак прорачуна и извршена анализа резултата.
 
 Кључне речи:
 Теорија коначних деформација, геометријска нелинеарност штапа