Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 193-202


СУПЕРПОЗИЦИЈА СТАТИЧКОГ И ДИНАМИЧКОГ ДЕЈСТВА ВЕТРА НА ЧЕЛИЧНИ ТОРАЊ ПУТЕМ МКЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.17
UDK: 624.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вацев, Тодор; Кукарас, Данијел; Милић, Милош; Зорић, Андрија; Нешовић, Иван; Николић, Никола
 
 Резиме:
 Дејство ветра се може разложити на две компоненте: равномерно или осредњено дејство и налет, или променљиво дејство. Прва компонента изазива статичко деловање на конструкцију, а друга динамичко. Динамичка компонента зависи од метеоролошких података за налете ветра у одређеном подручју и од унутрашњих карактеристика конструкције. Преовлађујући пројектантски приступ је генерални третман ветра као статичког оптерећења. Ово може бити неоправдано за високе, витке и флексибилне конструкције попут челичних торњева. У раду се анализира одговор конкретне конструкције челичног торња на дејство ветра најпре пименом статичког приступа, а затим суперпозицијом статичког и динамичког оптерећења. За анализу је коришћена МКЕ. Резултати и препоруке за будући третман сличних конструкција су дати као закључак рада.
 
 Кључне речи:
 челични торњеви, статичка и динамичка анализа, МКЕ