Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 193-202


SUPERPOZICIJA STATIČKOG I DINAMIČKOG DEJSTVA VETRA NA ČELIČNI TORANJ PUTEM MKE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.17
UDK: 624.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vacev, Todor; Kukaras, Danijel; Milić, Miloš; Zorić, Andrija; Nešović, Ivan; Nikolić, Nikola
 
 Rezime:
 Dejstvo vetra se može razložiti na dve komponente: ravnomerno ili osrednjeno dejstvo i nalet, ili promenljivo dejstvo. Prva komponenta izaziva statičko delovanje na konstrukciju, a druga dinamičko. Dinamička komponenta zavisi od meteoroloških podataka za nalete vetra u određenom području i od unutrašnjih karakteristika konstrukcije. Preovlađujući projektantski pristup je generalni tretman vetra kao statičkog opterećenja. Ovo može biti neopravdano za visoke, vitke i fleksibilne konstrukcije poput čeličnih tornjeva. U radu se analizira odgovor konkretne konstrukcije čeličnog tornja na dejstvo vetra najpre pimenom statičkog pristupa, a zatim superpozicijom statičkog i dinamičkog opterećenja. Za analizu je korišćena MKE. Rezultati i preporuke za budući tretman sličnih konstrukcija su dati kao zaključak rada.
 
 Ključne reči:
 čelični tornjevi, statička i dinamička analiza, MKE