Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 185-191


PRORAČUN AKSIJALNE NOSIVOSTI MEGA ŠIPOVA PREMA EVROKODU 7
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.16
UDK: 624.154(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Obradović, Nikola; Marjanović, Miloš; Pujević, Veljko; Vukićević, Mirjana
 
 Rezime:
 U radu je prikazan kratak pregled odredbi Evrokoda 7 za proračun aksijalne nosivosti šipova. Date su smernice i preporuke za proračun aksijalne nosivosti utisnutih MEGA šipova u skladu sa izabranim proračunskim pristupom prema nacionalnom prilogu za Evrokod 7 (Deo 1) u Srbiji i specifičnostima tehnologije izvođenja. Prikazana je uporedna analiza proračuna prognozne nosivosti MEGA šipova prema Evrokodu 7 i ranijem Pravilniku o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, zasnovanom na teoriji dopuštenih napona, na primeru sanacije temelja stambene zgrade u Zemunu. Dobijeni rezultati potvrđuju adekvatnost izabranog proračunskog pristupa u nacionalnom prilogu i predloženih smernica za proračun nosivosti MEGA šipova.
 
 Ključne reči:
 Evrokod 7, MEGA šip, nosivost šipova, sanacija temelja