Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 173-183


KONTROLA NA SMICANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA PREMA EN 1992-1-1: OTVORENA PITANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.15
UDK: 624.012.44.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pecić, Nenad; Mašović, Snežana; Stošić, Saša; Mašović, Dragan
 
 Rezime:
 Dokaz nosivosti betonskih elemenata na smicanje koji imaju samo minimalnu poprečnu armaturu postao je učestao problem. Primećeno je da je nosivost na smicanje betonskog elementa bez proračunske armature za smicanje prema Evrokodu 2 može biti znatno manje vrednosti od one predviđene ranijim kodovima. To je stvorilo problem pri proceni nosivosti postojećih konstrukcija koje su izvedene bez osiguranja armaturom za smicanje. Generalno, Evrokod 2 ne pravi suštinsku razliku između armirano-betonskih i pretnodno napregnutih elemenata i u većini pitanja tretira ih na isti način. Nekoliko klauzula u EN1992-1-1 koje se bave kontrolom smicanja su kritički razmatrane u radu.
 
 Ključne reči:
 Betonske konstrukcije, proračun na smicanje, Evrokod 2