Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 203-209


SANACIJA DRVENE MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE SPREZANJEM SA AB PLOČOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.18
UDK: 69.059.25:692.522.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milić, Miloš; Petronijević, Predrag; Vacev, Todor; Nešović, Ivan; Zorić, Andrija
 
 Rezime:
 Radom je obuhvaćena sanacija drvene međuspratne konstrukcije stambenog objekta sagrađenog tridesetih godina prošlog veka. Nosivost drvene konstrukcije je bila zadovoljavajuća, ali je postojao problem velikih amplituda pri oscilovanju, što je stvaralo neugodnost kod korisnika. Sanacija je urađena sprezanjem postojećih drvenih nosača sa armiranobetonskom pločom. Ploča je izlivena preko trapeznih limova, a kao moždanici su korišćeni ekseri. Dat je statički i dinamički proračun po fazama primenom MKE i prikaz izvođenja.
 
 Ključne reči:
 Sanacija, drvena konstrukcija, AB ploča, sprezanje, ekseri