Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 57-64


РЕНОВИРАЊЕ ФАСАДЕ HÜBNER ЗГРАДЕ У БУДИМПЕШТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.05
UDK: 69.059.25:699.82
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Major, Janos; Major, Mark
 
 Резиме:
 У раду је приказана реновација Хубнер палате у Будимпешти. Украсни елементи фасаде су грађени од гипса, и обнова треба да буде извођена од истог материјала. Материјали који су доступни на тржишту нису довољно водоотпорни. Карактеристика коју произвођачи наглашавају у техничким таблицама је апсорпција воде 5-10 % масе пробног тела. Мађарски патент показује мање од 2 м% апсорпцију воде, исти тест изнад водене паре после два сата показује исте резултате. Тест пенетрације воде под притиском од 0.5 бара - са гипс коцком 150µ150µ150 мм – достиже 52 мм, а количина воде је 2.4 м.
 
 Кључне речи:
 хидрофобни гипс, апсорпција воде, светска баштина UNESCO-а