Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 29-47


СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА СПОЈЕВА И ВЕЗА У МОНТАЖНИМ БЕТОНСКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.03
UDK: 624.078:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир; Фолић, Борис; Чокић, Милош
 
 Резиме:
 У раду су приказане одредбе Норми којима се регулише начин анализе и обликовања детаља спојева и веза конструкцијских елемената. Обухваћене су норме ACI 318, Eurocode 2 i 8, Code New Zeland i fib Model Code 2010 (2013) и њихови билтени. Преказане су анализе и обликовање веза према поменутим нормама и литератури зависно од напонски стања којима су елементи изложени. Анализиране су и препоруке појединих интернационалних удружења PCI Design Handbook Precast and Prestressed concrete, ACI C 533 Guide Percast concrete, Guidelines for the use of Structural Precast Concrete (New Zealand) и други. За неке везе (петљама) и друге анализе засноване су на новијим истраживањима њиховог понашања под оптерећењем које симулира сеизмичка дејства приказане су и приближне анализе.
 
 Кључне речи:
 сеизмичка анализа, монтажне бетонске, пројектовање, везе, спојеви, обликовање детаља