Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 57-64


RENOVIRANJE FASADE HÜBNER ZGRADE U BUDIMPEŠTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.05
UDK: 69.059.25:699.82
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Major, Janos; Major, Mark
 
 Rezime:
 U radu je prikazana renovacija Hubner palate u Budimpešti. Ukrasni elementi fasade su građeni od gipsa, i obnova treba da bude izvođena od istog materijala. Materijali koji su dostupni na tržištu nisu dovoljno vodootporni. Karakteristika koju proizvođači naglašavaju u tehničkim tablicama je apsorpcija vode 5-10 % mase probnog tela. Mađarski patent pokazuje manje od 2 m% apsorpciju vode, isti test iznad vodene pare posle dva sata pokazuje iste rezultate. Test penetracije vode pod pritiskom od 0.5 bara - sa gips kockom 150µ150µ150 mm – dostiže 52 mm, a količina vode je 2.4 m.
 
 Ključne reči:
 hidrofobni gips, apsorpcija vode, svetska baština UNESCO-a