Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020.год., стр. 51-64


МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.04
UDK: 72:005.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Штиклица, Моника
 
 Резиме:
 У раду су приказани начин и предности вођења пројекта ентеријера, у циљу задовољења квалитета изведеног објекта, остваривања уштеда при извођењу и крајње евалуације остварених пројектних задатака.
 
 Кључне речи:
 дизајн, ентеријер, пројекат, менаџмент