Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 38, 2020.god., str. 51-64


MENADŽMENT PROJEKTA U OBLASTI DIZAJNA ENTERIJERA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.04
UDK: 72:005.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Štiklica, Monika
 
 Rezime:
 U radu su prikazani način i prednosti vođenja projekta enterijera, u cilju zadovoljenja kvaliteta izvedenog objekta, ostvarivanja ušteda pri izvođenju i krajnje evaluacije ostvarenih projektnih zadataka.
 
 Ključne reči:
 dizajn, enterijer, projekat, menadžment