Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020.год., стр. 23-38


ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНЕРСКИХ ДНЕВНИКА У УВОДНОМ КУРСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.02
UDK: 72:378.147
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Истраживање приказано у овом раду представља сегмент шире студије која је испитивала примену дијаграма у процесу архитектонског пројектовања студената. За бележење овог процеса коришћени су дизајн дневници (мапе за скице), те је фокус предметног рада на улози и значају ових дневника за развој пројектантских вештина почетника у уводном студио курсу. Резултати истраживања показују да дизајн дневници омогућавају организацију идеја током времена, чиме се олакшава синтеза идеја и инспирација.
 
 Кључне речи:
 дизајн дневници, процес пројектовања, мапе за скице, дијаграми, студио