Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020.год., стр. 9-21


НОВИНЕ У АНАЛИЗИ ОПТЕРЕЋЕЊА СНЕГОМ НА КОНСТРУКЦИЈЕ У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.01
UDK: 624.042.42
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница; Нађ, Атила
 
 Резиме:
 SRPS EN 1991-1-3 јасно дефинише параметре за прорачун оптерећења снегом на кров који су недостајали у ранијим прописима. Национални прилог доноси ажуриране вредности оптерећења снегом на тло. У раду су означене локације на којима се оне разликују и за 60 до 113% од раније коришћених. Приказане су и разлике у третману утицаја нагиба крова на оптерећење снегом. Према новим стандардима кровови нагиба до 370 примају веће, а стрмији мање оптерећење снегом него према ранијим прописима.
 
 Кључне речи:
 Оптерећења снегом, грађевинске конструкције, анализа дејстава, Еврокод 1, ПТП 2