Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 43-50


АРХИТЕКТУРА: ИЗМЕЂУ УМЕТНОСТИ И ИНЖЕЊЕРСТВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.04
UDK: 72:624
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зечевић, Марија; Грбић, Милена; Станковић, Оливера
 
 Резиме:
 Питање статуса архитектуре, у постављеној релацији, увек је актуелно због њеног основног својства – утилитарности, прагматичности. Архитектура између своје две елементарне компоненте уметности и инжењерства, чини широку, али незакључену целину у чијем се контексту конституишу нова значења и интерпретације. Методолошки, рад је конципиран као полифона дискусија на најчешћа питања са којима се ауторке овог текста сусрећу као предавачи. Циљ рада је да откључа могуће контексте и отвори теме за шире дискусије. Свака од ауторки испратила је тему из теоријског контекста у којем практично делује, и који су међусобно различити.
 
 Кључне речи:
 архитектура, уметност, инжењерство, грађење, процес пројектовања