Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 43-50


ARHITEKTURA: IZMEĐU UMETNOSTI I INŽENJERSTVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.04
UDK: 72:624
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zečević, Marija; Grbić, Milena; Stanković, Olivera
 
 Rezime:
 Pitanje statusa arhitekture, u postavljenoj relaciji, uvek je aktuelno zbog njenog osnovnog svojstva – utilitarnosti, pragmatičnosti. Arhitektura između svoje dve elementarne komponente umetnosti i inženjerstva, čini široku, ali nezaključenu celinu u čijem se kontekstu konstituišu nova značenja i interpretacije. Metodološki, rad je koncipiran kao polifona diskusija na najčešća pitanja sa kojima se autorke ovog teksta susreću kao predavači. Cilj rada je da otključa moguće kontekste i otvori teme za šire diskusije. Svaka od autorki ispratila je temu iz teorijskog konteksta u kojem praktično deluje, i koji su međusobno različiti.
 
 Ključne reči:
 arhitektura, umetnost, inženjerstvo, građenje, proces projektovanja