Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1071-1080


ФУНКЦИЈA ЗА ПРОЦЕНУ БРЗИНЕ КРЕТАЊА АУТОБЕТОНСКЕ МЕШАЛИЦЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.099
UDK: 666.97.031.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Матејевић, Биљана; Јовановић, Јелена
 
 Резиме:
 У рaду су предложене функције за oдрeђивaњe брзине кретања миксера при превозу бетона до градилишта. Формиране су функције на основу прикупљених података приликом бетонирања стубова, зидова, плоча и греда, на градилиштима у Нишу. Пошто је снабдевање неких од посматраних градилишта било из фабрика бетона које се налазе у самом граду, а нека су се снабдевала из фабрика ван града, то су и предложене две функције за израчунавање брзине кретања миксера. Ове функције за процену брзине кретања, а самим тим и одређивање времена потребног за долазак/одлазак миксера на/са градлишта, могу имати корисну примену при израчунавању трајања циклуса рада, практичног учинка, као и за одређивање потребног броја возила за синхронизован рад са истоварном машином.
 
 Кључне речи:
 Функција, миксер, кретање, брзина, време, бетон