Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1059-1069


ПРОЦЕНА ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ СТАНА МЕТОДОМ к-НАЈБЛИЖИХ СУСЕДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.098
UDK: 332,622
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Драгојевић, Марко; Станчић, Никола
 
 Резиме:
 Тржишну вредност станова, као што сама реч говори, дефинишу продавци и купци кроз понуду и тражњу, које у основи и чине само тржиште. Сагледавање великог броја фактора утицаја на цену непокретности није нимало лак посао. Формирање цена зависи како од карактеристика стана, тако и од система вредности купаца. „Зашто бих ја за исту или сличну ствар платио већи износ него што је неко други платио у непосредној прошлости“ јесте основно питање које рационалан купац поставља себи. Ова чињеница доводи до закључка да је потребно знати карактеристике и цене непокретности које су оглашене или прометоване у непосредној прошлости у блиском окружењу. Компаративни начин размишљања купца је основни услов и принцип за дефинисање једног оваквог модела. Ово је неопходан, али не и довољан услов. Модели базирани на алгоритмима машинског учења, као што је и к-најближих суседа, подразумевају познавање нешто веће количине квалитетних података, како би донети закључци били поуздани, тачни и прецизни.
 
 Кључне речи:
 процена тржишне вредности, тржиште станова, закључивање из података, метода к-најближих суседа