Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1047-1057


МОДЕЛ ЗА РАНГИРАЊЕ ПОНУДА СТАНОВА БАЗИРАН НА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОЈ ОПТИМИЗАЦИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.097
UDK: 519.863:728.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Драгојевић, Марко
 
 Резиме:
 Циљ овог истраживања је прикупљање понуда о становима и избор најповољније понуде у односу на преференције доносиоца одлуке. Приликом дефинисања задатка, наручилац је дефинисао и нека ограничења у виду његових потреба, жеља и могућности. Након детаљне анализе захтева, експерт се ограничио по питању основних карактеристика (атрибута) непокретности, односно стана. Одлучио се да то буде стан на Бановом брду у Београду, Општина Чукарица, реда величине укупне цене од 20.000,00 до 50.000,00 евра и површине од 20 до 50 метара квадратних. Према томе, експерт је приступио дефинисању модела који ће извршити најбољи могући избор уз услов оптималног задовољења наручиоца и његовог система вредности на начин који је приказан у овом раду.
 
 Кључне речи:
 вишекритеријумска оптимизација, вишеатрибутно одлучивање, анализа тржишта, рангирање понуда станова, АХП метода