Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1047-1057


MODEL ZA RANGIRANJE PONUDA STANOVA BAZIRAN NA VIŠEKRITERIJUMSKOJ OPTIMIZACIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.097
UDK: 519.863:728.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dragojević, Marko
 
 Rezime:
 Cilj ovog istraživanja je prikupljanje ponuda o stanovima i izbor najpovoljnije ponude u odnosu na preferencije donosioca odluke. Prilikom definisanja zadatka, naručilac je definisao i neka ograničenja u vidu njegovih potreba, želja i mogućnosti. Nakon detaljne analize zahteva, ekspert se ograničio po pitanju osnovnih karakteristika (atributa) nepokretnosti, odnosno stana. Odlučio se da to bude stan na Banovom brdu u Beogradu, Opština Čukarica, reda veličine ukupne cene od 20.000,00 do 50.000,00 evra i površine od 20 do 50 metara kvadratnih. Prema tome, ekspert je pristupio definisanju modela koji će izvršiti najbolji mogući izbor uz uslov optimalnog zadovoljenja naručioca i njegovog sistema vrednosti na način koji je prikazan u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 višekriterijumska optimizacija, višeatributno odlučivanje, analiza tržišta, rangiranje ponuda stanova, AHP metoda