Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1017-1026


АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПРОЦЕСУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОМАСАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.094
UDK: 528.46:004
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Давидовић, Марина; Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Радојићич, Немања; Маринковић, Горан; Натарош, Гордана
 
 Резиме:
 У овом раду анализирани су савремени аспекти комасације земљишта. Аутоматизација фаза у реализацији пројеката комасације учинила је цео поступак бржим и једноставнијим, чиме комасација добија нову димензију. Циљ рада јесте приказати и кроз примере представити на који начин и у којој мери је појава нових технологија утицала на сам процес извођења комасације кроз све њене фазе. Посебан осврт дат је на фазу утврђивања фактичког стања, расподелу комасационе масе, те израду пројеката путне и каналске мреже, где се аутоматизација показала знатно учинковитом.
 
 Кључне речи:
 комасација, аутоматизација, фазе