Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1005-1015


КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ГЕОМЕТРИЈСКОГ НИВЕЛМАНА И СТАТИЧКЕ ГНСС МЕТОДЕ ПРИ РАЗВОЈУ ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНЕ МИКРО МРЕЖЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.093
UDK: 528,024
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марковић, Марко З.; Кузмић, Татјана; Батиловић, Мехмед; Сабадош, Игор; Давидовић, Марина
 
 Резиме:
 У раду су анализиране две геодетске методе за прикупљање података – геометријски нивелман и статичка ГНСС (Глобални навигациони сателитски систем) метода. У циљу праћења појаве клизишта и деформација - слегање терена и објекта (црква св. Николе у Старом Сланкамену) извршена је локализација и стабилизација једнодимензионалне микро мреже у простору око цркве. Мрежа је развијена на стабилном терену као референтна основа за посматрање слегања цркве помоћу репера уграђених у саме темеље цркве. Разлике висина између тачака мреже одређене су геометријским нивеланом и статичком ГНСС методом и упоређене су добијене вредности. Разлике у висини добијене овим методама варирају неколико милиметара. На основу спроведеног истраживања у раду се разматрају предности и недостаци обе методе, анализира тачност добијених резултата и могуће примене ових метода.
 
 Кључне речи:
 ГНСС, геометријски нивелман, тачност, висинска разлика