Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 995-1004


ХОМОГЕНИЗАЦИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЛОМИН У ХРВАТСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.092
UDK: 528.44:004.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Тупек, Антонио; Смоковић,Ена
 
 Резиме:
 Катастарски планови Републике Хрватске израђени су у различитим хисторијским раздобљима, користећи различите методе истраживања, под промењивим друштвеним и политичким структурама и под утецајем брзог развоја технологије. Процењује се да се 75% свих катастарских планова у Републици Хрватској темељи на графичкој измери из 19. века. Хомогенизација дигиталних катастарских планова (ДКП) је метода геометријског побољшања постојећих планова без потребе за опсежним новим катастарским измерама. Под водством Државне геодетске управе (ДГУ) Републике Хрватске развијени су методологија и техничка решења за хомогенизацију ДКП-а. У раду је приказана процедура хомогенизације ДКП-а катастарске општине Пломин у Хрватској.
 
 Кључне речи:
 Катастарски план, графичка измера, хомогенизација, дигитални катастарски план, ИМПРОВeР