Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 995-1004


HOMOGENIZACIJA KATASTARSKOG PLANA KATASTARSKE OPŠTINE PLOMIN U HRVATSKOJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.092
UDK: 528.44:004.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Tupek, Antonio; Smoković,Ena
 
 Rezime:
 Katastarski planovi Republike Hrvatske izrađeni su u različitim historijskim razdobljima, koristeći različite metode istraživanja, pod promenjivim društvenim i političkim strukturama i pod utecajem brzog razvoja tehnologije. Procenjuje se da se 75% svih katastarskih planova u Republici Hrvatskoj temelji na grafičkoj izmeri iz 19. veka. Homogenizacija digitalnih katastarskih planova (DKP) je metoda geometrijskog poboljšanja postojećih planova bez potrebe za opsežnim novim katastarskim izmerama. Pod vodstvom Državne geodetske uprave (DGU) Republike Hrvatske razvijeni su metodologija i tehnička rešenja za homogenizaciju DKP-a. U radu je prikazana procedura homogenizacije DKP-a katastarske opštine Plomin u Hrvatskoj.
 
 Ključne reči:
 Katastarski plan, grafička izmera, homogenizacija, digitalni katastarski plan, IMPROVeR