Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 985-993


АНАЛИЗА ТАЧНОСТИ ПРИМЕНЕ БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА У КАТАСТАРСКИМ ИЗМЕРАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.091
UDK: 528.3:623.746.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Тупек, Антонио; Кобер, Силвио
 
 Резиме:
 Последњих неколико година несумњиво је растућа примена беспилотних летелица (УАВ). Оно што је пре било ограничено на војну употребу, данас се све више окреће цивилној употреби. У раду се анализира могућност примене беспилотних летелица у катастарским измерама. У ту сврху обављена је измера на тестном пољу код града Нови Мароф у Републици Хрватској. Одабране катастарске парцеле измерене су методом ГНСС РТК користећи уређај Стонекс С9IIIН Плус и применом беспилотне летелице Топцон Фалцон 8. Координате ломних тачака међа катастарских парцела које су добивене мерењем ГНСС РТК-ом и координате добивене са дигиталне ортофото карте (ДОФ) из података снимљених беспилотном летелицом, били су основа за анализу и интерпретацију резултата. Поред тога, извршена је анализа израчунатих површина катастарских парцела.
 
 Кључне речи:
 УАВ, ГНСС РТК, катастарска измера, координате међа катастарске парцеле, површина катастарске парцеле