Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 975-984


РОЈЕКТОВАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ МРЕЖА ПРИМЕНОМ ГЛОБАЛНИХ ОПТИМИЗАЦИОНИХ МЕТОДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.090
UDK: 528,3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Максимовић, Јована; Кузмић, Татјана; Батиловић, Мехмед; Сушић, Зоран; Булатовић, Владимир; Кановић, Жељко
 
 Резиме:
 Традиционално, при решавању проблема оптимизације геодетских мрежа обично се користе аналитичке методе попут линеарног и нелинеарног програмирања или симулационе методе. Међутим, данас се при решавању проблема оптимизације геодетских мрежа све више користе глобалне оптимизационе технике попут генетског алгоритма и алгоритма оптимизације ројем честица. У овом раду дат је предлог примене наведених алгоритама у процесу оптимизације дизајна другог реда геодетске мреже бране Ливеровићи. С обзиром да је предмет анализе геодетска мрежа за мониторинг бране, критеријум оптималности дефинисан је на основу параметара осетљивости геодетске мреже.
 
 Кључне речи:
 оптимизација геодетских мрежа, генетски алгоритам, алгоритам оптимизације ројем честица