Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 975-984


ROJEKTOVANJE GEODETSKIH MREŽA PRIMENOM GLOBALNIH OPTIMIZACIONIH METODA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.090
UDK: 528,3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Maksimović, Jovana; Kuzmić, Tatjana; Batilović, Mehmed; Sušić, Zoran; Bulatović, Vladimir; Kanović, Željko
 
 Rezime:
 Tradicionalno, pri rešavanju problema optimizacije geodetskih mreža obično se koriste analitičke metode poput linearnog i nelinearnog programiranja ili simulacione metode. Međutim, danas se pri rešavanju problema optimizacije geodetskih mreža sve više koriste globalne optimizacione tehnike poput genetskog algoritma i algoritma optimizacije rojem čestica. U ovom radu dat je predlog primene navedenih algoritama u procesu optimizacije dizajna drugog reda geodetske mreže brane Liverovići. S obzirom da je predmet analize geodetska mreža za monitoring brane, kriterijum optimalnosti definisan je na osnovu parametara osetljivosti geodetske mreže.
 
 Ključne reči:
 optimizacija geodetskih mreža, genetski algoritam, algoritam optimizacije rojem čestica