Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1027-1033


СТОКИС И ЗИС - МОГУЋНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКОГ АЖУРИРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.095
UDK: 528.44:004.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Рацетин, Ивана; Ивић, Мајда; Килић, Јелена
 
 Резиме:
 Успостављањем заједничког земљишнокњижног и катастарског информационог система (ЗИС) у Републици Хрватској успостављен је јединствени регистар катастра и земљишних књига. Системи су међусобно повезани и размјењују податке везане за имовину. Успостављена је јединствена база података и апликација за управљање и одржавање катастарских и земљишнокњижних података. У 2010. години, у оквиру Службеног топографско картографског информационог система Републике Хрватске (СТОКИС), завршена је основна топографска база података и картографска база података, као и топографска карта 1: 25000. Тренутачно је у току ажурирање СТОКИС базе података. Питање које се логично намеће јесте да ли је могуће и како повезати ЗИС и СТОКИС и елиминисати, барем у одређеној мери, двоструко прикупљање података. Овај рад користи искуства из немачког АТКИС-а (службени топографско-картографски информациони систем) и АЛКИС-a (аутоматизовани информациони систем за катастар непокретности).
 
 Кључне речи:
 ААА, СТОКИС, ажурирање, ЗИС