Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1027-1033


STOKIS I ZIS - MOGUĆNOSTI ZAJEDNIČKOG AŽURIRANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.095
UDK: 528.44:004.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Racetin, Ivana; Ivić, Majda; Kilić, Jelena
 
 Rezime:
 Uspostavljanjem zajedničkog zemljišnoknjižnog i katastarskog informacionog sistema (ZIS) u Republici Hrvatskoj uspostavljen je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga. Sistemi su međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za imovinu. Uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za upravljanje i održavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. U 2010. godini, u okviru Službenog topografsko kartografskog informacionog sistema Republike Hrvatske (STOKIS), završena je osnovna topografska baza podataka i kartografska baza podataka, kao i topografska karta 1: 25000. Trenutačno je u toku ažuriranje STOKIS baze podataka. Pitanje koje se logično nameće jeste da li je moguće i kako povezati ZIS i STOKIS i eliminisati, barem u određenoj meri, dvostruko prikupljanje podataka. Ovaj rad koristi iskustva iz nemačkog ATKIS-a (službeni topografsko-kartografski informacioni sistem) i ALKIS-a (automatizovani informacioni sistem za katastar nepokretnosti).
 
 Ključne reči:
 AAA, STOKIS, ažuriranje, ZIS