Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 879-886


ПОЛИВАЛЕНТНОСТ: МОГУЋ ПРАВАЦ У РЕПРОГРАМИРАЊУ СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.081
UDK: 643:728
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грбић, Милена
 
 Резиме:
 Непредвидиве промене у свакодневном функционисању породице захтевају непредвидиве програмске промене у стамбеном простору и упућују на нове тежње за пројектовањем флексибилног простора. Рад се бави темом поливалентности – укључивањем што већег броја просторних услова који могу да учествују у свакој ситуацији без обзира на функцију, и имају могућност употребе у свакој новој прилици – као једним од могућих одговора на уочене савремене захтеве живљења...
 
 Кључне речи:
 становање, поливалентност, стамбени прохтеви