Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 867-877


УТИЦАЈ БОЈА У ДИЗАЈНУ ЕНТЕРИЈЕРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.080
UDK: 7.05:159.937.515
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ћурчић, Александра А.; Кековић, Александар; Ранђеловић,Душан; Момчиловић-Петронијевић, Ана
 
 Резиме:
 Дизајн ентеријера представља сложен процес који обухвата бројне кораке од развоја концепта до извођења пројекта. На пројектовање унутрашње архитектуре једног простора утичу бројни фактори. Један од основних фактора квалитета изведеног пројекта ентеријера јесте боја. Комплексна природа боја и њен утицај на уметност, културу, психологију и религију је често проучавана. Боја се посматра као фундаментални квалитет наше визуелне перцепције. Развијене су бројне теорије и претпоставке везане за естетски комфор који пружа, као и утицај на људску психу. У раду је обрађен значај боја у дизајну ентеријера. Обухваћени су стамбени објекти, али и објекти јавних намена попут административних зграда, болница, школских установа. Анализиран је значај употребе одређених боја у дневној и ноћној зони стамбеног простора. Сагледани су и експерименти спроведени у овој области, којима је показан широк спектар утицаја на различите аспекте живота људи. На основу анализе спроведених експеримената изведени су закључци о примени боја у ентеријеру јавних простора. Показан је њихов утицај на продуктивност и расположење запошљених, на опоравак пацијената у болницама, као и на ефикасност рада ученика у школама. Циљ рада је анализирање ефеката боја примењених у ентеријеру на кориснике одговарајућег простора.
 
 Кључне речи:
 боја, дизајн ентеријера, утицаји, стамбени објекти, јавни објекти