Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 867-877


UTICAJ BOJA U DIZAJNU ENTERIJERA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.080
UDK: 7.05:159.937.515
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ćurčić, Aleksandra A.; Keković, Aleksandar; Ranđelović,Dušan; Momčilović-Petronijević, Ana
 
 Rezime:
 Dizajn enterijera predstavlja složen proces koji obuhvata brojne korake od razvoja koncepta do izvođenja projekta. Na projektovanje unutrašnje arhitekture jednog prostora utiču brojni faktori. Jedan od osnovnih faktora kvaliteta izvedenog projekta enterijera jeste boja. Kompleksna priroda boja i njen uticaj na umetnost, kulturu, psihologiju i religiju je često proučavana. Boja se posmatra kao fundamentalni kvalitet naše vizuelne percepcije. Razvijene su brojne teorije i pretpostavke vezane za estetski komfor koji pruža, kao i uticaj na ljudsku psihu. U radu je obrađen značaj boja u dizajnu enterijera. Obuhvaćeni su stambeni objekti, ali i objekti javnih namena poput administrativnih zgrada, bolnica, školskih ustanova. Analiziran je značaj upotrebe određenih boja u dnevnoj i noćnoj zoni stambenog prostora. Sagledani su i eksperimenti sprovedeni u ovoj oblasti, kojima je pokazan širok spektar uticaja na različite aspekte života ljudi. Na osnovu analize sprovedenih eksperimenata izvedeni su zaključci o primeni boja u enterijeru javnih prostora. Pokazan je njihov uticaj na produktivnost i raspoloženje zapošljenih, na oporavak pacijenata u bolnicama, kao i na efikasnost rada učenika u školama. Cilj rada je analiziranje efekata boja primenjenih u enterijeru na korisnike odgovarajućeg prostora.
 
 Ključne reči:
 boja, dizajn enterijera, uticaji, stambeni objekti, javni objekti