Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 879-886


POLIVALENTNOST: MOGUĆ PRAVAC U REPROGRAMIRANJU STAMBENE ARHITEKTURE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.081
UDK: 643:728
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grbić, Milena
 
 Rezime:
 Nepredvidive promene u svakodnevnom funkcionisanju porodice zahtevaju nepredvidive programske promene u stambenom prostoru i upućuju na nove težnje za projektovanjem fleksibilnog prostora. Rad se bavi temom polivalentnosti – uključivanjem što većeg broja prostornih uslova koji mogu da učestvuju u svakoj situaciji bez obzira na funkciju, i imaju mogućnost upotrebe u svakoj novoj prilici – kao jednim od mogućih odgovora na uočene savremene zahteve življenja...
 
 Ključne reči:
 stanovanje, polivalentnost, stambeni prohtevi