Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 887-901


FENOMEN VODE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.082
UDK: 712.5(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
 
 Rezime:
 U okviru rada prikazano je istraživanje koje se bavi fenomenom vode na teritoriji grada Subotice, odnosno mestima sećanja, simbolima i obeležjima vode kao ključnog elementa u javnom prostoru. Predmet istraživanja u širem smislu jeste kultura sećanja jednog grada na sopstveni nastanak, koja se manifestuje u pamćenju pojedinca i grupa, i u arhitekturi i urbanizmu grada kao materijalnom izrazu društvenog života. Kroz istraživački proces potvrđena je povezanost arhitekture, urbanog morfosa i kolektivnog sećanja stanovnika. Takođe, utvrđeno je da je faktor vode jedan od najznačajnijih činilaca koji je uticao na prostornu dispoziciju gradske strukture. Zbog nedostatka aktivne politike javlja se sumnja da će ova povezanost biti zaboravljena, te se ukazuje da je neophodno redefinisati gradski identitet Subotice, odnosno bazirati ga istovremeno na kolektivnim sećanjima ljudi i materijalnom, odnosno nematerijalnom kulturnom nasleđu, kroz proces savremene kreativnosti.
 
 Ključne reči:
 urbana struktura, grad, sećanje, pamćenje, voda