Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 845-854


МИКРОУРБАНИЗАМ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ (1867-1918) - КОНЦЕПТ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.078
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ловра, Ева
 
 Резиме:
 Урбана структура и архитектура, било да се ради о јединственом манифесту или кохерентном ансамблу, може се испитати само у међусобној интеракцији, уколико за циљ има да створи целовиту слику на нивоу микроурбанизма. Микроурбанизам је комплексна област архитектуре и урбанизма, делује као нова дисциплина и приступ у урбаној морфологији. Систематизовала сам типове урбаних ткива, анализирала сам модел уличних мрежа, облик парцела и зграда; утврдила сам унутрашњи однос између урбаних елемената, а анализе су завршене одређивањем узорака зелених и отворених подручја. Задатак истраживања се темељи на проучавању архитектонских манифеста (јавни објекти, стамбене зграде, палате, виле) и распоређивању урбаних типова ткива. Истраживање је интердисциплинарно и бави се не само структуром, већ и архитектонским контекстом одабраних градова преко макро и микро скала: на који начин може зграда да се повеже са структуром и обрнуто.
 
 Кључне речи:
 микроурбанизам, 1867-1918, централна Европа