Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 837-844


СТАНАРСКЕ БАШТЕ У ПРОЦЕСУ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА СТАМБЕНИХ СУСЕДСТАВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.077
UDK: 711.4:712.28
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Богдановић Протић, Ивана; Љубеновић, Милица; Игић, Милица; Васов, Миомир; Митковић, Михаило
 
 Резиме:
 Савремени приступи у унапређењу слободних простора у стамбеним суседствима, често изложеним широким дијапазоном физичких, еколошких, социјалних и естетских проблема, последњих година у развијеним земљама подразумијевају имплементацију интегрисаног приступа у процесу њихове ревитализације, уз све интентзивније увођење станарских башти као значајног и ефикасног инструмента. Циљ овог рада је истраживање концепта станарских башти, анализа примера добре праксе и испитивање потенцијала за њихову примену у стамбеном суседству у Нишу. Резултати овог истраживања могу послужити као основа за промовисање примене станарских башти у нашој теорији и пракси.
 
 Кључне речи:
 слободни простори, станарске баште, урбана ревитализација