Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 825-835


МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП УНАПРЕЂЕЊУ ЗАШТИТНИХ КОНСТРУКЦИЈА АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА МЕДИЈАНА И ДРЕНОВАЦ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.076
UDK: 904:72.025
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костић, Драган; Протић Богдановић, Ивана; Васов, Миомир; Илић, Марко; Костић, Ксенија
 
 Резиме:
 У раду је дат мултидсциплинарни (археолошки, грађевинско-архитектонски и термо-технички) методолошки приступ унапређењу ефикасности заштитних структура са наведеног становишта, на локалитетима Медијана и Слатина-Дреновац. Циљ рада је да се, на основу аналитички мултидисциплинарног приступа и мерених микро-амбијеталних параметара, да предлог оптималних грађевинско-архитектонских решења оваквих конструкција.
 
 Кључне речи:
 Заштита историјског наслеђа, Схелтер, Унапређење ефикасности заштитних конструкција